Grönt bolån

Många banker erbjuder ”grönt bolån” som ger rabatterade bolåneräntor. Detta bolån beviljas till personer som äger en energieffektiv bostad, med syfte att uppmuntra fler att välja bostäder med låg energiförbrukning och därigenom främja miljön. Enligt svensk lag måste alla bostäder som säljs ha en energideklaration.

För att vara berättigad till ett grönt bolån måste din bostad uppfylla någon av följande kriterier:

  • Ha en energiklassificering på A eller B enligt Boverkets standard från och med den 1 januari 2014.
  • Vara märkt med Svanenmärkning från Miljömärkning Sverige.
  • Vara en guld- eller silvercertifierad miljöbyggnad.
  • Vara ett certifierat passivhus.

Tänk på att olika bolånebanker kan ha olika krav som måste uppfyllas för att ett bolån ska anses vara ”grönt”. Om din bostad inte har en registrerad energideklaration, måste du anlita en expert som utför energideklarationen. Energiexperten fyller i informationen direkt i Boverkets register. När all information är inlagd och färdigställt kan energideklarationen hämtas från Boverkets register för energideklarationer. Energideklarationen är giltig i tio år.

Syftet med införandet av lagkravet om energideklaration är för att främja energieffektivisering av hus och byggnader och förbättra inomhusmiljön. När en byggnad eller ett hus säljs är det vanligtvis säljarens ansvar att tillhandahålla en energideklaration som inte är äldre än 10 år.