Energideklaration

En Energideklaration är en viktig dokumentation som ger insikt i den energiförbrukning ett hus genererar under användning. Särskilt värdefull är energideklarationen för blivande bostadsägare och för dem som strävar efter att göra sitt hem mer energieffektivt.

Genom att genomföra en energideklaration får ägaren en helhetsbild av byggnadens energiförbrukning och inomhusmiljö. Att minska energikonsumtionen sparar inte bara pengar utan bidrar även till en mer hållbar miljö!

Den genomsnittliga energiförbrukningen för en stor villa ligger mellan 20 000 och 25 000 kWh per år. Det innebär en kostnad på cirka 3 000–3 500 kronor om uppvärmning sker med elvärme.

Energideklaration – giltighet

Energideklarationen har en giltighet på tio år. Efter denna period är det byggnadsägarens ansvar att säkerställa en aktuell deklaration. En behörig certifierad energiexpert genomför energideklarationen på uppdrag av fastighetsägaren. Giltigheten sträcker sig över en period på tio år. Experten registrerar alla uppgifter direkt i Boverkets databas. Efter att all data har lagts in och energideklarationen har slutförts finns den tillgänglig på Boverket.

Följande byggnader kräver obligatorisk energideklaration:

  • Byggnader med golvyta över 250 kvadratmeter ofta besökta av allmänheten.
  • Nya byggnader och de som ska säljas.
  • Byggnader med upplåtelseformen nyttjanderätt, såsom bostadsrätter och hyreslokaler.

För dem som är osäkra på deklarationen kan en sökning i Boverkets register för energideklaration ge svar.

Följande byggnader kräver inte en energideklaration:

  • Verkstäder och industrianläggningar.
  • Bostadshus som används i mindre än fyra månader årligen eller med energiförbrukning under 25 procent.
  • Byggnader mindre än 50 kvadratmeter.

Innehållet i Energideklarationen

Energideklarationen innehåller viktig information som uppvärmd yta, energiklass, uppvärmningsbehov, OVK-status, eventuella rekommendationer för energieffektivitet, radonhalt (vid mätning) och information om värmesystem och ventilation. Denna dokumentation ger inte bara insikt utan utgör även grunden för att skapa mer hållbara och energieffektiva bostäder. Energideklarationen är inte bara en lagstadgad handling utan en värdefull investering för både nuvarande och framtida husägare!

Om du är osäker på om din byggnad har en godkänd deklaration kan du kontrollera i Boverkets register för energideklarationer. Mer information om energideklarationen finns att hämta på Boverkets webbplats.